Silabus sa Techno Teach DLSU Unang Traymester 2014

TechnoTeach 1 2014-15

One comment

  1. sir IRC, maraming maraming salamat po sa pambungad na kurso na ito sa antas doktorado, bagamat elektib ay napaka-integral at pundamental nito sa iba pang kurso at paksa. mapalad kaming mga estudyante ninyo makadaupan palad kayo, hinding-hindi kayo naging maramot sa inyong mayamang kaalaman at karanasan. sobrang daming aplikasyon ng kursong ito sa pang-araw-araw na akademikong gawain maging sa labas nito. mabuhay kayo, sana magbunga nang pusitibo ang inyong inspirasyon na ipinunla sa mga estudyante ninyo tulad ko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *