On Academic Excellence

Nais kong batiin kayong lahat sa pagtatapos ninyo ng Flagship Course on Academic Excellence ng Development Academy of the Philippines. Hinubog kayo bilang ethical servant leaders, effective curriculum designers, skilled marketers, at competent knowledge managers.

Natapos na ang teknikal na bahagi ng inyong training. Handa na kayong bumalik sa sarili ninyong mga kolehiyo at unibersidad para ibahagi ang inyong natutuhan at para maipatupad ang mga tuntunin at teoryang naibigay sa inyo ng DAP.

Bilang pabalot ko sa inyo bago kayo maglakbay pauwi, pahintulutan ninyo akong banggitin ang ilang prinsipiyo na makatutulong sa inyo sa paggunita ninyo ng mga masasayang araw dito sa DAP.

Unang-una’y dapat tayong matuwa at mayroon tayong isang pangulo na nakatutok sa edukasyon. Nang nangangampanya pa lamang siya, sinabi na niya na gusto niyang maging isang Education President. Sa simula pa lamang ng kanyang panunungkulan, inutos na niya kaagad ang pagpapatupad ng isang programang matagal nang hangaring matupad ng ating pamahalaan, mula pa sa panahon ni Pangulong Quezon hanggang sa panahon ng Pangulong Arroyo. Ang tinutukoy ko ay ang programang K to 12.

Malaki ang gulong nangyayari ngayon sa ating mga kolehiyo at unibersidad dahil sa K to 12. Kaunaunahan nang problemang haharapin ninyo ang kawalan ng trabaho ng ilang mga titser ninyo simula 2016, ang taong magpupunta ang mga estudyante sa Senior High School sa halip na magpatuloy sa kolehiyo. Dahil mawawalan ng estudyante hindi lamang sa 2016 kundi sa 2017 pa rin dahil walang Second Year, at hanggang 2018 na walang Third Year at 2019 na walang Fourth Year, mawawalan ng load ng maraming titser ninyo. Malaking sakit ng ulo iyan para sa inyo.

Pero dahil nagsanay nga kayo dito sa Flagship Program ng DAP, sisiw lang ang problemang iyan. Gamitin ninyo ang lahat ng natutuhan ninyo dito at sigurado akong may mahahanap kayong paraan para malutas ang problema ng 2016. Kakailangan ninyo ang mga kakayahan bilang skilled marketers na natutuhan ninyo dito. Magkakaroon kayo ng internal marketing, dahil kailangan ninyo ibenta sa inyong mga titser ang maiisip ninyong solusyon sa problema ng K to 12.

Malaki rin ang gulong mangyayari kapag ipinatupad na ang bagong General Education Curriculum ng CHED sa 2018. Sa halip na dalawang taon ay isang taon na lamang ang GEC. Sa halip na sa unang taon ng pagpasok ng estudyante sa kolehiyo ituturo ang mga sabjek sa GEC ay sa iba’t ibang taon ng kolehiyo. At mawawala na ang mga karaniwang load ng mga titser sa GEC, dahil wala nang Filipino, Ingles, Social Sciences, NSTP, Rizal, at iba pang nakagawian na natin. Sakit ng ulo rin ninyo iyan.

Pero dahil nagsanay na kayo dito sa DAP, sisiw din ang problemang iyan. Madali na para sa inyo ang pagbago ng inyong kurikulum para matupad ang nais ipatupad ng CHED. Kayang-kaya na ninyong pamahalaan ang maraming komite na siguradong kailangan ninyong itayo para mabago hindi lamang ang kurikulum kundi pati na rin ang hangarin o layunin ng bawat major ninyo. Para que pa kayo nag-aral ng curriculum design o curriculum development kung hindi ninyo pala idedevelop ang inyong kurikulum?

Bukod pa rito ang gusto ng CHED na magsamasama ang mga SUC para hindi naman masyadong marami kayo. Kakailanganin ninyo ang galing sa negosasyon na natutuhan ninyo dito sa DAP. Kailangang win-win ang bawat merger o amalgamation. Kailangan ninyong alalahanin na kayo ay servant leaders at hindi lamang leaders. Hindi maaaring lahat kayo ay heneral kung magiging iisa lamang ang kanya-kanya ninyong batalyon.

Higit sa lahat, naririyan ang problema ng budget. Paliit nang paliit ang perang maaasahan ninyo sa ating gobyerno, dahil sa totoo lang, maraming mga OFW natin ang napipilitang umuwi dahil sa mga rebolusyon o digmaan sa ibang bansa. Dahil ang malaking bahagi ng ating kita bilang bansa ay galing sa kanila, darating ang araw na mauubusan ang gobyerno ng pera para ibigay sa inyo.

Dito papasok ang galing ninyo bilang knowledge managers. Hindi na ang mga trabaho na ginagampanan ng ating mga OFW ngayon ang pagkakikitaan ng ating bansa sa darating na panahon. Hindi na pagiging yaya o atsay, piyon o seaman, hotel staff o waiter o musikero, duktor, nars, o enhinyero ng ating mga kamag-anak ang maasahan natin sa kinabukasan, kundi sarili nating utak, kaalaman, knowledge.

Isinisigaw ng ating Business Processing Association of the Philippines na mas malaki ang magagampanan nating papel sa mundo kung ang papasukan natin ay ang mga hard processing o backroom processing, hindi call center na boses lamang ang kailangan, kundi medical billing na kailangan ng galing bilang nars, backroom accounting na kailangan ng mga accountant, computer software design, animation, at game design, na kailangan ng imahinasyon ng creative writers at ng teknikal na galing ng mga computer programmers. Sinasabi pa nga ng IBM na dapat maging sentro ng Analytics ang ating bansa, dahil magaling tayo sa kompyuter.

Kailangang itutok ninyo ang inyong mga programa sa mga major na nangangailangan ng galing sa pag-iisip, galing sa matematika, sa agham, sa kompyuter, sa malikhaing panulat. Hindi sa business management o HRM nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa, kundi sa teknolohiya at humanidades, sa tinatawag na creative industries, sa knowledge economy, sa intangibles.

Kakailanganin ninyo ng inyong bagong galing sa marketing para makumbinse ang mga estudyante, magulang, at titser na hindi madaling trabaho ang dapat ambisyunan, tulad ng hotel o business, kundi ang mga trabahong kailangan ng tindi ng utak at lalim ng pang-unawa.

Napatunayan na ng mga namumuno sa atin, ang ating Pangulo at ang ating mga Senador at Kongresista, na kaya nating mag-isip nang malalim tungkol sa pilosopiya, teyolohiya, futuristics, human rights, women’s rights. Ito ay mga intangibles, mga hindi madaling makita nang dalawa nating mata, hindi mga materyal na bagay. Sin tax, RH bill, source code, K to 12 – ang mga ito na ang ating pinagdedebatihan, kontra man o kampi. Matino na ang ating bayan. Tumaas na ang antas ng ating kamalayan.

Mapalad kayo at kayo ang namumuno sa ating mga kolehiyo at unibersidad sa panahong ito. Kayo ang magbubukas ng landas para sa ating mga kabataan. Kayo ang magliligtas sa mundo sa climate change, sa crisis of spirituality, sa materyalismo, sa makalumang pag-iisip, sa bulag na pagtingala sa mga mayayamang bansa.

Sa madaling sabi, hinahamon ko kayong akuhin ninyo hindi lamang ang mga problema ng edukasyon kundi ang mga problema ng buong bansa. Sumali kayo sa pagbuo ng K to 12, sa pagsasanay sa bagong General Education Curriculum, sa amalgamasyon, sa pamamahala sa pagbabago ng kurikulum at uri ng pagtuturo na bibigyang-halaga ang mga larangang nangangailangan ng utak.

Kayo ang mauuna sa pagbabagong hinihingi ng panahon at ng ating bayan. Kung hindi kayo, sino pa?

Congratulations!

(Delivered as the Keynote Message at the Flagship Course on Academic Excellence of the Development Academy of the Philippines in Pasig City on 19 December 2012)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *